folk rundt yggdrasil.jpg
OAYT680.jpg
Bjorg2.jpg
folk rundt yggdrasil.jpg

Bli lærebedrift


Bli lærebedrift

SCROLL DOWN

Bli lærebedrift


Bli lærebedrift

Nyttige snarveGAR

LÆRLINGLØFTET.NO
Bli lærebedrift.

LÆREPLANER
Les læreplanene for faga.

OM LÆRLINGKONTORET
Styret og vedtektane våre.

 

VI TRENG BEDRIFTER

Noreg treng fleire fagarbeidarar, men likevel står mange tusen lærlingar utan lærlingplass. Vi i Lærlingkontoret Gudbrandsdalen ynskjer å vise bedrifter verdien av å ha lærlingar.

Som lærebedrift får du ny kunnskap og friske augo som kan inspirere deg i den daglege drifta. Du tek eit samfunnsansvar og bidreg til rekruttering og kompetanseheving.

Om du driv verksemd i Gudbrandsdalen i nokon av faga som vi tilbyr læretid i, vil vi gjerne høyre frå deg.

OAYT680.jpg

Fag


Fag

Fag


Fag

Vi har lærebedriftar i desse faga:

Bjorg2.jpg

Kontakt oss


Kontakt oss

Kontakt oss


Kontakt oss

FYLL UT SKJEMAET, SÅ TAR VI KONTAKT MED DEG:

Navn *
Navn