Vi håper du sett av 16. og 17. november slik at du kan ta turen til Lom og delta på konferansa «Kokken og reiselivet». Dette er ei konferanse som skal sette søkeljos på rekruttering til kokkeyrket. 

Det kjem representantar frå Innovasjon Norge, Oppland fylkeskommune, NHO Reiseliv,  Brimikjøken, Kokkekamp, Norsk Smaksskule, vidaregåande skular, Gudbrandsdalsmat og Nasjonalparkriket Reiseliv.

I tillegg kjem Renee Fagerhøi, og onsdag kveld blir det matgalla i Utgard med Pål Espen Kilstad, alias Bjarne Rimi, som programleder!