• Norsk Fjellsenter (map)
  • 61.838116, 8.565909

Årsavslutning på Norsk Fjellsenter og Nye Brimibue, 28. juni kl 17.00.

Vi takker av lærlinger som avslutter læretida si i vår.