• Vågå bibliotek (map)
  • 7 Moavegen
  • Vågå, Oppland, 2680
  • Norway

Jutulskinn er lærebedrift i skinn og pels. Hausten 2018 tok Sofie Kleppe og lærling Roni Öhman med seg dei tre borna til Pyrineene. Der levde familien på steinaldervis, isolert frå sivilisasjonen.

Korleis er det å gjere ein slik reise i tida? Foredrag om turen, med bilete og utstyr.

Arrangør: Vågå bibliotek og Lærlingkontoret i Gudbrandsdalen

Velkomne!