Utenlandsopphold for lærlinger.

Vi får besøk av Gry Vist fra Internasjonalt servicekontor som vil informere om utenlandsopphold for lærlinger. Dette er interessant så møt opp, her får dere svar på hvor og når dere kan reise, hvor lenge oppholdet varer, og mye mer.