Programmet for årets Toddler-konferanse er klart. Få med deg interessante og nyttige foredrag om de yngste barna i barnehagen.

Dyktige foredragsholdere forteller mer om:

  • viktigheten av de ansattes relasjonskompetanse

  • trygg tilknytning i kombinasjon med lek og pedagogisk innhold

  • tilrettelegging av uteleken

  • utvikling av leken sammen med de yngste barna

  • toddlernes kroppslige utforskertrang

Du kan se programmet og utfyllende informasjon på våre nettsider

Dato: 14. mars 2019
Tid: 09.00-16.00
Pris: kr 1700,- per pers (ved påmelding av 5 eller flere kr 1600,-)
Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo

Påmeldingsfrist 1. mars 2019