Vi har hatt besøk fra reiselivsklassa på Hadeland Videregående skole, dei har vore her for å gjera seg kjent med aktuelle læreplassar.

Dei deltok også på yrkesmessa på Nord-Gudbrandsdal vgs, for å promotere reiselivsfaget som utdanningsveg.

Rondane Høyfjellshotell stilte, som aktiv lærebedrift i reiselivsfag. Dei har både 1. års og 2. årslærling, begge frå Hadeland!