I januar var Thomas Aasheim og Henki Briksdal, lærlinger i IKT, samann med fagleder Lars
Erik Kolden på Bett, IKT-messen i London.

Her ser du ein presentasjon av bilde som hadde med roboten å gjera. Firmaet som driv med robotane heiter Wonder Workshop, og dei gjer det slik at du kan programmere ein robot til å gjera forskjellige ting ut i frå koden du har laga via blokker eller rått java script.

Formålet med robotane var at dei ville at unge skulle få tidlig interesse for koding slik at framtida hadde nok folk til å dekke arbeidsplassar som kom til å mangle folk innanfor koding og lære unge folk ein logisk tankegang som skal hjelpe dei med problemløysing vidare i livet.

Eit håp dei hadde var å skape ei større interesse hos jenter sidan det sålangt er ein svært stor del gutar innan kodeindustrien. Eit middel for å oppnå dette er å ha konkurranser med både gutar og jenter. Vinnarane av konkurransen var eit 100% jentelag, noko som beviser at robotane klarer å skape ei stigande interesse innanfor koding også blant jentene.