Vi var så heldige å bli invitert til å delta på den store matmessa i Berlin. Her deltek Norge kvart år med stor stand. I år var Fjell-Norge ein av tre område som var profilert, og det var her vi fekk lov til å sende lærlingar.

Det vart 4 lærlingar som fekk delta i år:
Marthe Berge, kokkelærling på Lemonsjø Fjellstue
Eivind Wolden, kokkelærling på Furuhaugli
Silje Cathrine Moldal, kokkelærling på Nordre Ekre Gardshotell
Christina Haugerud Ellingsen, reiselivslærling på Rondane Høyfjellshotell

Jobben bestod i å hjelpe til med å produsere smaksprøver for salg til publikum, og delta som ein del av temaet for å promotere Norge generelt – og vår region spesielt.

IMG_8067.JPG