Elise, Liv Mari og Ingeborg, lærlingar i barne – og ungdomarbeiderfaget har vore i Oslo på Toddler-konferansa.

Kurset var innholdsrikt og nyttig, det handla blant anna om grenseobjekt, livsmeistring og livsglede, saman om leik, og kva dei yngste borna kan gjera ute.